by Sayali Ghotikar

आता तू मोठी झालीस
ऐक नीट
जोरात बोलायचं नाही
जोरात हसायचं नाही
नीट बस गं. 
नीट कपडे घालायचे
फार कुठे बोलायचं नाही
तरीही काही झालंच “तसं”
शु SSSSSSSSSSSSSS
कोणाला सांगायचं नाही
अगदी स्वत:लाही नाही’
delete करून टाकायचं एकदम

शेवटी तुझं चांगलं तर हवय ना आम्हाला

(“ती” एकच विचारते)
चांगलं म्हणजे नक्की काय ……?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s