Poem on ‘Women’s Right to Pee’


लोकहो! दिवसांमागून                                                                         

दिवस लोटले                                                                                    

पण महिला मुतारीचे                                                                                          

प्रश्न नाही सुटले 

 

अभियाने,मोर्चे,निदर्शने                

करुन आता भागले                                         

मात्र कोणतेही मान्यवर                                                   

या प्रश्नास नाही जागले

 

कधी खोटी यांची आश्वासने                                                        

तर कधी नुसती पोकळ हमी                                 

मात्र प्रत्यक्ष हालचालीची    

पाहिली नेहमीच आम्ही कमी

 

महिलांसाठी अगदी शेंगदाण्याच्या        

साली एवढा हा जेंडर बजट 

मग कोणाला काय?महिला मुतारीचा  

प्रश्न कोप-यात पडलाय भिजत

 

महिलांचा मुद्दा खरंच आहे का ?            

 एवढा शुल्लक वाटण्यासारखा              

की याला नुसती उडवा उडवी      

आणि निव्वळ तारखां वर तारखा

 

करार,नियम आहेत का? या बी.एम.सी 

आणि शौचालया दरम्यान         

का कोणी उठवत नाही सवाल ?        

या प्रश्नाबाबत ब-या होतात हं                                     

सर्वांच्या भूमीका मवाळ

 

न्यायालय ठोठावेल अपराधीला    

ही सजा पाहा                                                                    

की एक दिवस जाउन     

महिला शौचालयात राहा 

 

काही क्षणातच जीव                                                            

सोडेल कदाचीत अपराधी                                                        

कारण एवढी दूर्गंधी आणि अस्वच्छता                

त्याने पाहीली नसेल कधी

 

स्वतंत्र मूतारी असावी महिलांना                    

ही संकल्पनाच नाही                            

मुंबईतील प्रत्येक शौचालय                               

देतोय याची ग्वाही

 

रोखून, लघवीसाठी महिलांकडून                          

मागीतले जातात पैसे                                   

पुरुषांसाठी फुकट आणि                  

आमच्यासाठी विकत हे चालायचे कैसे?

 

नाही पाहिली मी विकलांग महिलेसाठी 

विशेष सुविधा 

लघवीला बसावे की नाही 

याची पडते तिला दुविधा

 

कोणी आम्हा सांगीतले की,                             

मोफत मुतारीचा सुचनाफलक लावू प्रत्येक शौचालयाबाहेर                      

पण आता वेळ आली अशी की             

सुचनाफलक द्यावा लागेल यांना आहेर

 

शौचालयाच्या कांउटरवर असतो               

पुरुषांचा घोळका              

जाणा-या प्रत्येक महिलेस       

शौचालय वाटतो परका 

 

याकारणाने मुली महिला       

जाणे टाळतात येथे                

तासं-तास लघवी तुंबवून         

आरोग्य समस्येची सुरुवात होते.

 

कळत नाही किती दिवस                                                           

प्रशासन चालवणार हा खेळ?      

हाताळावा हा मुद्दा लवकरच    

अजुनही झाली नाही वेळ

 

नगरविकास खात्याने या प्रश्नाची 

आता तरी दाद घ्यावी 

स्वच्छ,सुरक्षित,मोफत,स्वतंत्र 

महिला मुता-यांची बांधणी करावी

 

– दिपा पवार (वाचा)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s